Kompleksowe usługi geodezyjne

 • Podział nieruchomości
 • Wznowienie granic
 • Opracowanie mapy zasadniczej do celów projektowych (aktualizacja)
 • Opracowanie mapy zasadniczej do celów projektowych - nowy pomiar
 • Wytyczenie osi konstrukcyjnych budynku na profilach drewnianych
 • Wytyczanie różnych obiektów (obliczonych przez wykonawcę)
 • Założenie reperów roboczych (budowa)
 • Geodezyjna obsługa inwestycji
 • Mapa zasadnicza - inwentaryzacyjna budynku (dom jednorodzinny)
 • Inwentaryzacja sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wodociągowej, telefonicznej oraz gazowej
 • Modernizacja danych ewidencyjnych
 • Digitalizacja map do celów projektowych
 • Pomiary sieci oraz sytuacji terenowej odbiornikiem GPS TOPCON GR 3 wraz z dokumentacją do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej

Kontakt:

Grupa Techniczna

Rafał Gapiński

ul. Haliny 12, 61-054 Poznań

tel. kom.: +48 603 122 263

e-mail :serwis@grupa-techniczna.pl