Oferta usług inspektorów budowlanych obejmuje:

Przygotowanie zawodowe upoważniające do wykonywania samodzielnej funkcji kierownika budowy i robót specjalności konstrukcyjno-budowlanej w zakresie konstrukcji budowlanych.

  • Kierowanie nadzorowanie i kontrolowanie budowy i robót, kierowanie i kontrolowanie wytwarzanie konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego wszelkich budynków i innych budowli o powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych, z wyłączeniem linii, węzłów stacji kolejowych, dróg oraz lotniskowych dróg startowych i manipulacyjnych, mostów, budowli hydrotechnicznych i wodno-melioracyjnych,
  • Sporządzania w budownictwie osób fizycznych projektów w zakresie rozwiązań architektonicznych:
    • budynków inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projektów typowych i powtarzalnych innych budynków o rozporządzanie planów zagospodarowania działki związanych z realizacją tych budynków,
    • budowli nie będących budynkami.

Przygotowanie zawodowe do kierowania robotami budowlanymi obiektów budowlanych z wyłączeniem obiektów o skomplikowanej konstrukcji w specjalności architektonicznej i konstrukcyjno-inżynieryjnej.

Kompleksowe przeglądy budowlane, 1-dno roczne i 5-cio letnie.

Kontakt:

Grupa Techniczna

Rafał Gapiński

ul. Haliny 12, 61-054 Poznań

tel. kom.: +48 603 122 263

e-mail :serwis@grupa-techniczna.pl