Oferta usług elektrycznych obejmuje:

 • awarie elektryczne,
 • kompleksowo instalacje elektryczne,
 • pomiary elektryczne (skuteczność ochrony przeciwporażeniowej, rezystancji izolacji, rezystancji instalacji odgromowej),
 • pomiar natężenia oświetlenia,
 • przyłącza energetyczne,
 • stałą konserwacje budynków i pomieszczeń,
 • rozdzielnie elektryczne,
 • instalacje wyrównawcze, przepięciowe i odgromowe,
 • domofony, wideodomofony,
 • instalacje alarmowe,
 • monitoring,
 • sieci logiczne instalacji komputerowych,
 • pomiary natężenia pola elektrycznego wokół monitorów komputerowych,
 • pomiary ciągłości sieci logicznej instalacji komputerowej,
 • anteny.

Kontakt:

Grupa Techniczna

Rafał Gapiński

ul. Haliny 12, 61-054 Poznań

tel. kom.: +48 603 122 263

e-mail :serwis@grupa-techniczna.pl